Тайните на магическия поглед -упражнения, съвети, изграждане на мисъл-форми

magicheski pogled (Small)Нарича се още централен поглед-погледът ви трябва да е насочен в централната част на лицето на събеседника, там, където започва носът и
се сключват веждите му, а именно „третото око”. Ако гледате човека в тази точка концентрирано и заедно с това отправяте мислена заповед или той да изпита онези чувства и желания, които вие искате, то ще има нужната реакция, но е необходимо да се действа именно с магическия поглед. За да се развие такъв поглед, са нужни особени навици. Нататък Тайните на магическия поглед -упражнения, съвети, изграждане на мисъл-форми

Реклама