За БОГ, Доброто, Злото и Новия световен ред

Не знам, понеже напоследък много мисля (само да не стане „една патка мислила, мислила и умряла:), та  започвам да си задавам разни въпроси. Не се превръщам в автор на велика теория, дори не бих нарекла това статия. Просто си мисля… Нататък За БОГ, Доброто, Злото и Новия световен ред

Реклама