Пет демонски йерархии атакуват човечеството в края на света, казва Хауърд Питман

demon (Small)Пет класа демони атакуват човечеството в края на света, става ясно от свидетелство на Хауърд Питман, пастор от Баптиската църква. През 1979 г. Питман преживява физическа смърт, по време на която ангели го отвеждат в духовния свят и му разкриват как функционира света на злото.

Как общуват духовете?

Духовете комуникират със съзнания, те насочват мисъл към духа, с когото искат да говорят и тя отива при него. Духът може да чува плът, т.е. какво говори човекът във физическо тяло, но плътта не може да види и чуе духа. Ако духът иска да каже нещо на духа на човека във физическо тяло, го прави посредством подсъзнанието му, без физическите му сетива да имат нещо общо с това.

Пътуването в духовния свят става по два начина. Единият е, когато духът се рее в пространството, а другият начин, който Питман преживял чрез ангелите, е силата на мисълта. „Те съобщаваха, къде ще отидем и вече бяхме там“, разказва авторът „Без никакво физическо усещане за преместване“.

Знаем ли, къде живее Сатана?

„Мислите си, че Сатана и неговите демони живеят в ада? Грешите“, казва Питман. „Сатана живее в пространството между Земята и Третото небе, където се намира Бог, т.е. на Второто небе“. Вижте какво разказва авторът за царството на Управника на мрака.

Светът на демоните се намира на Второто небе. Обществото им е разделено на касти, или класове демони. Всяка каста отговаря за изпълнението на конкретни задачи. Организацията на обществото им е много стройна, с правила и отдаваща огромно предимство на горе стоящите. Никой от по-горните касти не общува с по-долните.

В системата има водачи на княжества, наречени принцове. На принцовете са подчинени всички останали.

Има много класове демони, но пет са тези, които Сатана ще използва в последните дни, за да подготви пристигането на Антихриста. Останалите демони имат поддържаща роля.

В царството на мрака всичко изглежда някак сковано и зловещо, според обяснението на ангелите, придружавали Хауърд Питман, това се дължи на факта, че там изобщо няма любов.

Интересното е, споделя Питман, че ангелите, които са го съпътствали, всъщност не са говорили лошо за демоните и даже са проявявали уважение към способностите им.

ПЕТТЕ КЛАСА ДЕМОНИ, РАБОТЕЩИ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

1.ПРИНЦОВЕТЕ-ГИГАНТИ ДЕМОНИ НА ВОЙНИТЕ

giant demons (Small)

Принцовете-гиганти са високи около 2,5 метра, красиви, с леко бронзов цвят, като полиран месинг. Униформите им са като на древноримски предводители, с метална поличка с опушен тъмен цвят.

Този вид демони са най-важните в йерархията на Сатана. Те отговарят за разпалването и поддържането на военни конфликти, които да доведат хората до отчаяние и несигурност и те да пожелаят да се появи спасител. Този мним спасител ще бъде Антихристът.

ДЕМОНИТЕ НА ЛАКОМИЯТА

demon na lakomiqta (Small)

Демоните на лакомията изненадали много Питман с външния си вид. Те приличат на съвсем обикновени средностатистически хора, с пясъчна тънка коса. Облечени са като служители в офис. Напълно незабележими и нищо във вида им не подсказва голямата им сила. Очите им са студени като стомана.

Тези демони също имат водеща роля в последните дни. Тяхната цел е да съсипят световната икономика и да оставят много хора на улицата. Така – намирайки се в бедност и война, те ще приветстват този, който ще ги освободи.

В този клас демони се намират демоните на омразата, удоволствието, съперничеството и кавгите.

ДЕМОНИТЕ НА ВЕЩЕРСТВОТО

demon na veshterstvoto (Small)

Демоните на вещерството изглеждат като извадени от гръцката митология – те са наполовина хора, наполовина животни. Те владеят тъмните изкуства – вещерство, фалшиви религии, саморазрушение, страх, магьосничество, окултизъм. Важен в тази група е демонът на некромантията (говорене с мъртвите), който разпространява фалшивата доктрина за реинкарнацията

МИСТЕРИОЗНИТЕ ДЕМОНИ

mistery demon (Small)

Четвъртият клас демони са наречени от автора „мистериозни“, защото са демони със специален режим на работа. Те не могат да влязат в човек, ако преди това не са получили специално позволение от Бог за това. И ако при другите демонични обладавания човек може да взема решение съобразно волята си, в този случай човекът е напълно подчинен на демона и няма собствена воля. Интересното е, че за разлика от други демони, където има симптоми за присъствие, този демон е напълно анонимен и остава незабелязан. В много чести случаи той влиза в деца, като тогава това е допуснато заради нещо, сторено от родителите. Но не без пряко позволение от Бог.

Интересното е, че точно знанието за тези демони е било почти изцяло изтрито от съзнанието на Питман, защото подробности за тях не бива да излизат наяве. Авторът споделя, че така и не е разбрал, защо.

Тези демони често идват под формата на епилепсия, бруталност, садизъм, демон на убийството. Самите те са с формата на животни или на непознати същества. Силата им над плътта е далеч по-голяма отколкото на другите демони и те не могат да бъдат извадени по същия начин като другите демони.

ДЕМОНИТЕ НА ПЕРВЕРЗИИТЕ

demon na perversiqta (Small)Демоните на перверзиите имат за цел да занижат морала на човечеството. Формата им е уродливо грозна и предизвикват погнуса. На човек се явяват като нещо красиво, но всъщност са ужасни и грозни. Ако някой, който извършва перверзия види истинското им лице, никога не би повторил перверзията, твърди Питман.

Авторът споделя, че е станал свидетел на това, как такъв демон влиза в човек.

Демоните са навсякъде около нас, около всеки човек има по няколко. Всъщност, един индивид се схваща като проект, който трябва да бъде развит и около него се струпват различни демони. Когато те обладаят човека, той им се подчинява в решенията си. Ако искаме да изгоним тези демони, те излизат един по един и остава техния водач. Така че ако разберем, кой е водачът, можем да изгоним първо него, а останалите демони ще излязат сами, защото демонският свят се подчинява на перфектна организация.

Реклама

Човекът е призван да бъде бог, казва Григорий Богослов

bojiq svetlina (Small)Творецът, Който е Бог по природа, призовава човека да стане бог по благодат.

Въпросът за назначението на нашия живот е от първостепенна важност, тъй като засяга най-важния проблем за човека: целта на земното му съществуване. Ако човек заеме правилната позиция по този въпрос, ако осъзнае истинското си предназначение, тогава той е в състояние да посрещне адекватно обикновените ежедневни дела в своя живот, като взаимоотношенията му с ближните, неговото образование, професия, брак, раждане и отглеждане на деца. Но ако той не заеме правилната позиция по този основен проблем, то той ще претърпи неуспех и в другите цели на своя живот. Защото какъв смисъл могат да имат те, когато човешкият живот като цяло няма смисъл? Нататък Човекът е призван да бъде бог, казва Григорий Богослов