Тайните на магическия поглед -упражнения, съвети, изграждане на мисъл-форми

magicheski pogled (Small)Нарича се още централен поглед-погледът ви трябва да е насочен в централната част на лицето на събеседника, там, където започва носът и
се сключват веждите му, а именно „третото око”. Ако гледате човека в тази точка концентрирано и заедно с това отправяте мислена заповед или той да изпита онези чувства и желания, които вие искате, то ще има нужната реакция, но е необходимо да се действа именно с магическия поглед. За да се развие такъв поглед, са нужни особени навици.

Обръща се внимание на това как обикновено гледаме хората, какво усещаме при това и какво усещат те. Насочвате ли погледа си право в очите на хората или им разглеждате дрехите, докато говорят. Способни ли сте по-дълго да задържите погледа си върху един обект?

Упражнения

Във връзка с това се правят следните упражнения:

на лист бяла хартия се нарисува черна точка с размер на малка монета.

Закрепете листа с точката на стената, а вие самите застанете на разстояние 1,5-2 метра, като листът е на височината на очите ви. Взирайте се в черната точка и си представете, че от очите ви излизат два паралелни лъча, които се съединяват в тази точка. Трябва задължително да почувствате или поне да си представите движението на енергията, която се излъчва от очите ви. Пробвайте да хипнотизирате това черно кръгче. Не мигайте и не отклонявайте поглед от кръга. Гледайте колкото се може по-дълго. Завършете опита, щом очите ви започнат да сълзят и се изморят.

Малко по-късно повторете още няколко пъти, стараейки се да разнообразите действията си. Опитайте се да вървите из стаята, но като гледате и без да изтървете и за миг обекта на въздействието си. Опитайте се да почувствате и разберете какво става с точката, когато погледът ви е насочен към нея и ако тя бе одушевен предмет. А също и обратната връзка от този одушевен предмет. В някой момент може да забележите ,че това ви се отдава лесно и непринудено, а напрежението, което е възникнало от съсредоточаването, напълно е изчезнало, очите не сълзят, и ви е интересно да го правите. Това говори, че вече сте усетили скритите у вас сили и разбирате реалната възможност за използването им. Ако се е случило, преминете на следващото упражнение.

Запалете свещ.

Сложете я на масата, а самите вие седнете срещу нея. Сложете ръцете на масата така, че свещта да е между тях. Гледайте пламъка. Тук не трябва всичко да става така, както беше в случая с черната точка. Сега вече не вашата енергия е насочена към черния кръг, а пламъкът на свещта захранва силите ви и изпълва погледа ви с лъчиста енергия, дава му власт и топлота, сила и нежност, строгост и страст. По същите тези канали-лъчите от погледа ви, протича същото осезаемо движение, но в обратен ред. Очите ви сякаш попиват светлината на пламъка-особен вид енергия поемате, която ще използвате при други обстоятелства. Спомнете си израза: ”Светнаха ми искри в очите.” Точно тази светлина на погледа формира магическия поглед.

Сложете на масата малко огледало.

Седнете срещу него, така че добре да виждате лицето си. Концентрирайте погледа си върху своето отражение, като зафиксирате точка, която се намира малко по-нагоре от областта на междувеждието. За да задържите по-лесно вниманието си, това място го надраскайте върху себе си с молив или химикал. Не мигайте и не си отклонявайте погледа, колкото се може по-дълго оттам. През първите дни правете това от 3 до 5 минути, а накрая го продължете до 15 минути. Практикувайте го, колкото се може по-дълго и често.

Характерно е, че магическият поглед не трябва да е нахален. Гледайте отсрещния човек така, както сте свикнали да го гледате, но с тази разлика, че по-рано вие сте го наблюдавали в очите, разглеждали сте дрехите му, а сега взорът ви е насочен към точката ,податлива на внушение.

Магическият поглед не трябва да е прекалено дълъг. Продължителността му зависи от ситуацията, в която се намирате. Едва ли на някого му е приятен тежък поглед, който не се откъсва от него. Ако прекалено се увлечете в продължителността на въздействието, това предизвиква у отсрещната страна раздразнение. Вашият събеседник може да се сети, че искате да му въздействате и така да наруши плановете ви. Магическият поглед може да се ползва постоянно, но най-важно е да се употреби в ситуации, когато искате да повлияете. За да въздействате правилно и за да внушите на някой своите чувства и желания, когато го гледате в областта на третото око, вие самите трябва силно да изпитвате тези чувства и емоции, които искате да изпита и отсрещния човек. Затова и магическият поглед не е и не може да бъде еднакъв.

Ако сте заинтересувани от човека или от ситуацията, то и вашият магически поглед трябва да е с нюанс на заинтересуваност. Изпращаната от вашите очи енергетика е нужно да носи в себе си усещане за спокойствие, комфорт, а очите ви да са изпълнени с лазурно сияние, топлота и чувственост. Там пък, където трябва да се оградите от ненужни контакти, вашият централен поглед може да играе ролята на защита и нападение. Тогава настройката му ще е с различен цвят и енергетиката му ще носи противоположни качества. Така ще се почувствате максимално защитени и готови за активни действия. Очите ви трябва да горят в желанието си да се противопоставите на негативното. Чувство за собствено достойнство, дори и доза величие трябва да присъства в погледа ви.

Когато искате да очаровате някой обект, тогава може да използвате т.нар. Лунен поглед-представете си, гледайки спокойно към интересуващия ви човек, без да мигате, че точно зад очите ви, вътре в главата има лунен сърп, чиито рогове излизат извън главата ви над ушите. Този лунен сърп блести с мека светлина и през очите ви от него преминава сребристо сияние, което се фокусира върху другия човек.

Разбира се, при магическия поглед е важно да фокусираме правилно своите намерения и образи, да имаме усещане за значимостта си.

За болшинството хора е характерно следното:

1.Поглед нагоре и надясно от себе си говори, че човек си представя нещо визуално.

2.Поглед, насочен хоризонтално и вдясно от себе си показва, че човек си представя някакъв звук.

3.Поглед надолу или вдясно от себе си свидетелства,ч е човек контактува с чувствата си/физически или емоционални/.

4.Поглед нагоре и вляво от себе си показва визуални спомени.
5.Поглед хоризонтално или вляво от себе си е свързан с опит за спомняне на нещо чуто преди.

6.Поглед надолу и наляво е признак, че лицето вътрешно разговаря със себе си, което в НЛП се нарича вътрешен диалог.

При левичарите някое от гореизброените може да е на обратно.

Голямо значение има и блясъкът на очите.

Блестящите очи са по-силно въздействащи, отколкото потъмнелия и мътен поглед. Една от причините за блясъка в очите е храненето. Хора, имащи нужното количество фосфор в организма си ,имат по-силен блясък в очите. Затова трябва да се консумират продукти-различни зеленчуци, които вкарват у нас нужното количество фосфор-напр.спанак и марули. Добре е да се употребява и повече мляко. Значителна роля играе и здравият сън. На Изток възпитанието на погледа се изучава от цяла наука, наречена „Трамака йога”.

Когато човек е срещу нас и желаем да му въздействаме, както казахме, насочваме погледа си към междувеждието му.

Когато е с гръб към нас-към тила му. Освен това, съсредоточено се гледа събеседникът само, когато вие говорите, а започне ли той да говори, тогава отпуснете очи и не го притеснявайте със съсредоточения си поглед.

В ежедневието с магическия поглед не следва да се злоупотребява, освен това много мъже го възприемат като покана за секс. Ако сте попаднали в критична ситуация и искате да изведете противника си от равновесие, тогава се концентрирайте върху уязвимо място на тялото му или дрехата му-например, криви зъби, мръсни нокти, петна и т.н. Внимателно, без да мигате, гледайте там. Събеседникът ви ще започне да нервничи. Ако в добавка му покажете и едва забележима ехидна усмивка и високомерно вдигнете глава, то самообладание може да запази само много сдържан човек. Разсеян и отправен край очите на събеседника поглед, насочен към негово ухо, чело, брадичка ще стори същото, но в много по-деликатна и щадяща форма.

Най-доброто е обаче, спокойно и внимателно, без да се мига, да се гледа директно в очите на противника. След две-три минути, обикновено слабият противник се оттегля сам. Затова и, играейки в подобни игри, трябва да сте напълно уверени в себе си. За тренировка на магическия поглед може да се използва и съзерцание върху кехлибар, вода и огън. Някои хора са толкова податливи на внушение, че директният поглед „очи в очи” сякаш ги потапя в хипноза. Тогава обектът губи способността си да мисли критично и открива подсъзнанието си за чужди внушения. Колкото е по-млад един обект, толкова е по-лесно да ме се окаже подобно въздействие. Всъщност впечатлението е ключът към подсъзнанието.

Важно е да се знае, че не само се гледа, но и при гледането се създават мисъл-форми, иначе няма никакъв смисъл от магическия поглед.

Тези мисъл-форми са подкрепени с енергия .Ако е нужно да привлечете събеседника си да вземе решение във ваша полза, то тогава насочената енергия от очите ви трябва да е в нежен светлосин цвят. Съчувствието е оцветено в светлозелено с розово сияние. Подобни мисъл-форми от възвишен тип имат спираловидна форма или приличат на раковина.

За любовно очарование мисъл-формите са оцветени в розово или в червено. Излъчващата любов има вид на яркорозова звезда. Обсебващата и страстна любов, свързана със секс се проявява в мисъл-форма в тъмночервен цвят и огнени отблясъци.

Отделно може да се говори за техниката на защитния поглед и свързаните с него мисъл-форми. Ако денят ни е пълен със стрес и негативни преживявания и не ни се иска да общуваме с никого, тогава очите ни нека излъчват лъчи в тъмен или пепеляво-сив цвят.

Ако общуването с другия ни носи дискомфорт, а събеседникът ни е настроен агресивнo, то формираме около собствената си глава пашкул във виолетов цвят, който има спици, както на чадърите. Тогава враждебните мисли на другия човек ще се отразяват там и ще се връщат обратно при него. За по-голяма пълнота можем да си представим, че спиците от пашкула около главата ни излизат и се удължават, като пробиват слънчевия сплит на лицето. При това нашето лице не е нужно да изразява злоба, а мило да се усмихва.

По материали от Уилям Аткинсън,Востоков и просторите на нета-превод собствен (okultno.info)

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s